Лятото в градината

22 Apr
Доставка на цветя

Доставка на цветя

6qoBkEC5b_8

ЛЯТО В ГРАДИНАТА

Декоративни растения и цветя са отглеждани още в древни времена. А обича ли българинът цветята ? Отговорът ще намерим , ако надникнем в която и да е от съвременните селски къщи , където във всеки двор ще намерим цветна градина. На това се натъкваме и в съвременните вилни дворове.В големите градове недостатъчните дворни площи са сериозна пречка в това отношение.Затова всеки прозорец или веранда , всяко кътче земя от двора трябва да бъдат озеленени.Можем сами да си изградим дворно място на няколко нива , за да се избегне традиционния релеф , като тази конфигурация е по–близка до природната среда на растенията и цветята.Входът на градината може да представлява мозаична подредба на базалтови или мраморни плочи , като над него е оформен свод от клоните на голяма , кичеста глицидия , цъфтяща с ароматни лилавосини цветове. От плочника се преминава , след няколко стъпала до второто ниво , където широка пътека от червени плочи води до перголата в дъното на двора.Пътеката заобикаля от две страни плитък басейн с изкуствен фонтан.От едната страна на пътеката се намира широка тревна площ с две отделни групи от три сребристи бора и декоративни храсти , сред които преобладава вечнозелената лавровишна. Третото най-високо ниво представлява алпинеум с декоративни камъни , нискорастящи цветя и пълзящи растения. Перголата е покрита от разклоненията на стара лозница /асма /. На места из градината са поставени големи камъни , с различна големина и форма . Примерът за така подредена градина , с обилната вертикална и хоризонтална зеленина , багрите на цветята , ще създаде желаното чувство за близост до природата.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: